Result
 कंत्राटी ग्रामसेवक : अंतिम निवड यादी
आरोग्य सेवक ( arogya sevak _selection_list )
 औषध निर्माण अधिकारी ( aushadh_nirman_adhikari_selection_list )
 कंत्राटी ग्रामसेवक ( कागद पत्र पडताळणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी. )
 औषध निर्माण अधिकारी ( कागद पत्र पडताळणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी. )
आरोग्य सेवक (पुरुष) ५०% ( कागद पत्र पडताळणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी. )
 कंत्राटी ग्रामसेवक
 आरोग्य सेवक (महिला)
 औषध निर्माण अधिकारी
आरोग्य सेवक (पुरुष) ५०%